Hvem er vi?

Vores formål

Foreningens formål er at arbejde  blandt børn og unge for en sund livsindstilling på grundlag af en kristen livsanskuelse.

Dette gøres i et forpligtende fællesskab gennem møder, aktiviteter, undervisning og kreative arrangementer. Således at medlemmerne kan få evne og lyst til, at tage ansvar for eget liv og det samfund man er en del af.

Kabus bestyrrelse

KABU er styret af en bestyrrelse. I bestyrrelsen sidder:

Klaus Schak – Formand

Ingrid Schak – Sekretær

Britta Thomsen – Kasser

Thea Thomsen – Menigt medlem

Fidelite Nshimirimana – Menigt medlem

LFKU

KABU er en lokalafdeling af LFKU. Derfor kan vi få en del i DUF-midlerne.

Spørgsmål?